Author: kiwi

【亮點喺…】大肚昆凌High Tea曬恩愛

台灣天王周杰倫(周董)喺今年二月情人節就宣布太太昆凌懷有第二胎嘅喜訊,雖然昆凌就腹大便便,不過佢仍不時同周董周圍去,做跟得夫人,兩個真係相當恩愛。 呢日昆凌就喺社交網同網友分享咗一張歎下午茶嘅相,並留言大讚天氣好:「Lovely sunny day …